Bugetul aprobat pentru anul 2021

Nr.oDenumireaSuma
1.Salariul de bază6 859 700
2.Contribuții de asigurări sociale de
stat obligatorii
1 989 400
3.Prime de asigurare obligatorie
de asistență medicală
40 000
4.Energie electrică770 000
5.Energia termică1 300 000
6.Apă și canalizare190 000
7.Alte servicii comunale11 000
8.Servicii informaționale15 000
9.Servicii de telecomunicații3 600
10.Servicii de locațiune230 000
11.Servicii de reparații curente130 000
12.Servicii de pază23 800
13.Servicii neatribuite altor aliniate385 000
14.Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă40 000
15.Reparații capitale ale clădirilor 139 200
16.Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare7 000
17.Procurarea altor bunuri în alte scopuri5 000
18.Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou60 000
19.Procurarea materialelor de construcție 70 000
20Servicii neatribuite altor aliniate(alimentație)3226100
20.Total15 494 800

Regulametul de ativitate internă al IP Liceul Teoretic cu Profil SPortiv nr.2

C:\Users\Admin\Downloads\Regulament intern IPLTPS nr2.doc