Bugetul aprobat pentru anul 2021

Nr.oDenumireaSuma
1.Salariul de bază6 859 700
2.Contribuții de asigurări sociale de
stat obligatorii
1 989 400
3.Prime de asigurare obligatorie
de asistență medicală
40 000
4.Energie electrică770 000
5.Energia termică1 300 000
6.Apă și canalizare190 000
7.Alte servicii comunale11 000
8.Servicii informaționale15 000
9.Servicii de telecomunicații3 600
10.Servicii de locațiune230 000
11.Servicii de reparații curente130 000
12.Servicii de pază23 800
13.Servicii neatribuite altor aliniate385 000
14.Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă40 000
15.Reparații capitale ale clădirilor 139 200
16.Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare7 000
17.Procurarea altor bunuri în alte scopuri5 000
18.Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou60 000
19.Procurarea materialelor de construcție 70 000
20Servicii neatribuite altor aliniate(alimentație)3226100
20.Total15 494 800

Bugetul aprobat pentru anul 2022

Nr.oDenumirea
1.Salariu de bază 7185100,00
2.Contribuții de asigurări sociale2083700,00
3.Energia electrică 500000,00
4.Energia termică1990000,00
5.Apă și canalizare 190000,00
6.Alte servicii comunale/ Salubritatea15000,00
7.Servicii informaționale23000,00
8.Servicii telecomunicații 3000,00
9.Servicii locațiune330000,00
10.Servicii reparații curente45000,00
11.Formare profesională continuă8000,00
12.Servicii de pază24000,00
13.Servicii neatribuite altor alineate 2400,00
14.Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă40000,00
15.Compensație pentru închirierea spațiului locativ 12000,00
16.Servicii de transport14280,00
17.Procurarea utilajelor și mașinilor50000,00
18.Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare7000,00
19Procurarea altor bunuri în alte scopuri/ materiale didactice/registre 5000,00
20.Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou50000,00
21.Procurarea materialelor de construcție63900,00
22.Servicii neatribuite altor aliniate(alimentație) 3294500,00
23.Compensație212000,00
Total16147880

Regulametul de ativitate internă al IP Liceul Teoretic cu Profil SPortiv nr.2

C:\Users\Admin\Downloads\Regulament intern IPLTPS nr2.doc